Fra 18. til 19. juni 2019 deltog partnere i Restart BSR-projektet på seminar 1 i Danmark. Mødet blev afholdt af Design School Kolding.

Formålet med dette første WP2-seminar var:

Tilegne sig viden og udveksle erfaringer om Early Warning Denmark fra eksperterne Peter Bausager og Haimin Wong-Sung

Oprettelse af et fælles fundament for projektet, formulering af udfordringer og opnå en fælles forståelse af eksisterende viden og potentiale.

Identificering og forståelse af slutbrugernes behov.

Forberedelse til feltarbejde, der skal udføres i hvert af partnerlandene.

Det vigtigste spørgsmål, vi forsøgte at besvare, var:

Hvordan kan vi redde forretningsfolk i de baltiske stater i krise med empati og respekt?

Ved at give tilstrækkelig viden om erfaringerne fra det tidlige advarselsprogram startede seminaret med to præsentationer. Henrik Noes, der indledte Restart BSR-projektet, efterfulgt af ekspert Peter Bausager og mentor Haimin Wung-Sung fra Early Warning Denmark.

Baseret på gruppearbejde og seminardiskussioner har vi identificeret behovet for, at gruppen undersøger følgende spørgsmål som led i forskning i hvert land:

Hvad er unikt i de baltiske stater?

Er vores antagelser i overensstemmelse med virkeligheden i fire partnerlande?

Hvilke behov har de fire vigtigste interessentgrupper:

Skuespiller / konsulent om innovation

mentor

Et firma i krise

genstarter

Feltundersøgelser blev udført forskelligt i forskellige lande under hensyntagen til forskellige situationer. På det næste seminar behandler og analyserer vi rådata indsamlet i feltundersøgelser

 

Støttende partnere

  • Restart Svendborg
  • Ministry of Agriculture Lithuania
  • Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie
  • Dolny Śląsk
  • Fundacja Firmy Rodzinne
  • Nacionalines Pletros Institutas
  • Team Restart