Generel information

På grund af tilstanden med epidemiologisk trussel og lukning af grænser blev styringsudvalgets møde afholdt via Skype den 19. marts 2020.

11 personer deltog i mødet, inklusive repræsentanter for styregruppen. Mødet blev ledet af fru Dorota Sało, næstformand for styringskomitéen.

Partnerne modtog en diskret rapport om den aktuelle gennemførelse af projektet i 2020.

På grund af krisesituationen for virksomheder forårsaget af epidemien, vil de løsninger, der er foreslået af de enkelte lande, også være en del af køreplanen, der er udviklet af hvert af projektlandene. Arbejdet med køreplanen er allerede begyndt på det sidste 4. seminar i Tallinn.

Vi begyndte at diskutere problemer i den aktuelle gennemførelse af projektet, økonomisk likviditet, opnåelse af indikatorer, yderligere handlinger, der skal gennemføres i 2020.

Projektet gennemføres uden forhindringer, og alle partnere har tilpasset sig den aktuelle situation.

Mødet blev ledet af fru Dorota Sało, næstformand for styringskomitéen.

Støttende partnere

  • Restart Svendborg
  • Ministry of Agriculture Lithuania
  • Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie
  • Dolny Śląsk
  • Fundacja Firmy Rodzinne
  • Nacionalines Pletros Institutas
  • Team Restart