INTERREG BALTIC SEA REGION koostööprogrammi põhieesmärk on ettevõtte juhtimiseks üles ehitada institutsionaalne ja uuenduslik ettevõte.

Interregi programm aastatel 2014-2020 toetab koostööprojekte järgmistes valdkondades: innovatsioon, loodusvarade tõhus majandamine ja säästev transport. Enim raha eraldati prioriteetidele 1 (innovatsioonipotentsiaal) ja 2 (loodusvarade tõhus haldamine). See programm toetab ka Schleswig-Holsteini investeerimispanga (Saksamaa) ja Rostockis ja Riias asuva ühissekretariaadi hallatava ELi Läänemere piirkonna strateegia rakendamist.

Läänemere piirkonna programmi INTERREG BALTIC SEA REGION üldeesmärk on integreeritud territoriaalse arengu ja koostöö tugevdamine Läänemere piirkonna innovaatilisema, kättesaadavama ja säästvama arengu nimel. Programm edendab projektide kaudu rahvusvahelist koostööd ja integratsiooni. Restart BSR kasutab võimalusi ja lahendab probleeme, mis vajavad partnerite ühist reageerimist mitmest Läänemere piirkonna riigist.

Projekti Restart BSR eesmärk on arendada uuenduslike üksuste institutsionaalset võimekust finantsraskustes ettevõtete ja ReStartersi toetamiseks (suletud ettevõtted ja endised omanikud soovivad alustada uusi äriettevõtteid). ReStarteri suutlikkuse suurendamisega seotud tegevused on suunatud pankrottide arvu vähendamisele, taaskäivitamistoimingute arvu suurendamisele. Ülaltoodud tegevused aitavad kaasa Läänemere piirkonna riikide tulemuste parandamisele protsessiinnovatsiooni valdkonnas, mis loob paremad väljavaated piirkonna kasvu ja töökohtade loomiseks.

Projekti põhieeldused on järgmised:

Pakkudes finantsraskustes ettevõtetele kriisiohjamisoskusi ja uuenduslikku tuge, saavad uuenduslikud üksused aidata kaasa pankrottide arvu vähenemisele ning aidata ettevõtetel käivitada uuenduslikke tegevusi, mis suurendavad nende majanduskasvu ja töökohtade loomise väljavaateid.

Alustavatele ettevõtetele teenuseid pakkuvate nõustajate toetamise kaudu saavad innovatsiooni valdkonnas tegutsevad üksused aidata pankrotti läinud ettevõtete omanikel saada teist võimalust ja suurendada ReStarteri osana asutatud ettevõtte kasvupotentsiaali.

Projektis BSR Restart kavandatud tegevused on jaotatud neljaks projektiülesandeks:

WP1: projektijuhtimine, analüüs ja suuniste väljatöötamine

WP2: kontseptsiooni väljatöötamine ja eelduste kontrollimine

WP3: suutlikkuse suurendamine

WP4: suuniste analüüs ja väljatöötamine

WP5: Väline suhtlus ja levitamine

Väljakuulutatud kommunikatsioonieesmärkide saavutamiseks põhineb strateegia mitmesuguste tegevuste ja vahendite koosseisul. Selle tulemusel on mitmesuguste infokanalite ja teabemeetodite kaudu võimalik jõuda laia sihtrühmadeni, et tagada vajalik läbipaistvus kõigil tasanditel.

Projekti eelarve: 1,6 miljonit eurot

Juhtpartner: Alam-Sileesia rakendusasutus, Poola

Projekti partnerid:

Disainikool Kolding - Taani,

Harjumaa ettevõtlus- ja arendusnõustamine - Eesti,

Vilniuse Geadiminas Tehnikaülikool - Leedu

Läti Tehnoloogiakeskuse Fond - Läti

Läti Vabariigi majandusministeerium - Läti