Läti tehnoloogiakeskus (LTC) on 1993. aastal asutatud innovaatiline ja tehnoloogiale orienteeritud ettevõtluse tugistruktuur - ettevõtluse kiirenduskeskus, mis stimuleerib teadmistepõhiste VKEde loomist ja arengut, luues seoseid teaduse ja tööstuse vahel, ning soodustades ka rahvusvahelist koostööd.

LTC peamised eesmärgid on järgmised:

Kõrgkoolide ning teaduse ja tööstuse vahelise lõhe ületamine;

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete loomise edendamine tehnoloogiapõhiste ja tehnoloogiliselt arenenud toodete loomiseks;

Kontaktide loomine tööstuse ja teaduslaborite vahel;

Rahvusvahelise majandus- ja teaduskoostöö edendamine konkurentsivõimeliste toodete väljatöötamiseks;

Töökohtade loomine kõrgelt kvalifitseeritud käsitöölistele ja teadlastele;

Innovatsioonile avatud ühiskonna loomise edendamine.

LTC asutasid Riia, Läti Teaduste Akadeemia, Füüsilise Energia Instituut ja Läti Riiklik Kvaliteediühing. Pikaajalise hoolduse juhtimist kontrollib direktorite nõukogu, mille liikmed määravad asutajad, kes on riiklikud organisatsioonid ja piirkondlikud omavalitsused.

https://innovation.lv/ltc/

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on iseseisev arendus- ja nõustamisorganisatsioon, mille teenused on suunatud Harjumaale. HEAK pakub konsultatsioone ja koolitusi potentsiaalsetele, alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele.

Peamised sihtrühmad ja teenused:

Ettevõtetele

Üldine ärinõustamine, ettevõtte / ettevõtte asutamine: asutamine, registreerimine jne.

• Finantsnõustamine ja äriplaani koostamine

• Ettevõtluse arendamine

• Ettevõtluse toetamine

• Ekspordiga alustamine

• Mentorlus

• Ärikoolitused

• Investorteenindus, pakkumiste vahendamise ja päringute tegemise toetamine

MTÜ-le

Nõustamine mittetulundusühingute asutamisel, projektijuhtimisel jms.

• põhikirja koostamine

• Koolitused

• Toetuste kaasamise nõustamine

Kohalikele omavalitsustele

Arendusideede nõustamine

• Arendustegevuseks ressursside otsimine

• Toetustaotluste ettevalmistamine jms

HEAK-i asutasid 1998. aastal Harjumaa kohalikud omavalitsused ja eraettevõtted. Peamiselt pakume oma teenuseid tasuta.

Samuti on HEAK Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustiku liige. See võrgustik hõlmas 15 arenduskeskust üle Eesti.

https://www.heak.ee/kontakt/

Läti majandusministeerium on juhtiv riigihaldusasutus Läti majanduspoliitika kujundamisel. Ministeeriumi ülesandeks on majanduspoliitika väljatöötamine, majanduspoliitika korraldamine ja koordineerimine, rahvusvahelise majanduskoostöö tagamine ja muude välistes õigusaktides määratletud funktsioonide täitmine. Nende funktsioonide elluviimise tagamiseks töötab ministeerium välja ja viib ellu struktuuripoliitilist majandus-, tööstus-, energia-, välismajanduspoliitikat, siseturu poliitikat (kaubad ja teenused), ettevõtluse arengu poliitikat, konkurentsivõime ja tehnoloogia arendamise poliitikat, tarbijakaitsepoliitikat, ehitust ja poliitikat. eluaseme- ja muud poliitikad õigusaktides nimetatud valdkondades.

  http://www.em.gov.lv 
https://twitter.com/EM_gov_lv – base account
 http://www.facebook.com/ekonomikasministrija - base account, most important about the activities of the Ministry
www.facebook.com/atbalstsuznemejiem - information on support for entrepreneurs and other current information
 https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija - Ministry Photo Gallery
 http://www.youtube.com/ekonomikasministrija - video on ministry spots, more with emphasis on entrepreneurs' interests