SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on iseseisev arendus- ja nõustamisorganisatsioon, mille teenused on suunatud Harjumaale. HEAK pakub konsultatsioone ja koolitusi potentsiaalsetele, alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele.

Peamised sihtrühmad ja teenused:

Ettevõtetele

Üldine ärinõustamine, ettevõtte / ettevõtte asutamine: asutamine, registreerimine jne.

• Finantsnõustamine ja äriplaani koostamine

• Ettevõtluse arendamine

• Ettevõtluse toetamine

• Ekspordiga alustamine

• Mentorlus

• Ärikoolitused

• Investorteenindus, pakkumiste vahendamise ja päringute tegemise toetamine

MTÜ-le

Nõustamine mittetulundusühingute asutamisel, projektijuhtimisel jms.

• põhikirja koostamine

• Koolitused

• Toetuste kaasamise nõustamine

Kohalikele omavalitsustele

Arendusideede nõustamine

• Arendustegevuseks ressursside otsimine

• Toetustaotluste ettevalmistamine jms

HEAK-i asutasid 1998. aastal Harjumaa kohalikud omavalitsused ja eraettevõtted. Peamiselt pakume oma teenuseid tasuta.

Samuti on HEAK Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustiku liige. See võrgustik hõlmas 15 arenduskeskust üle Eesti.

https://www.heak.ee/kontakt/