Läti tehnoloogiakeskus (LTC) on 1993. aastal asutatud innovaatiline ja tehnoloogiale orienteeritud ettevõtluse tugistruktuur - ettevõtluse kiirenduskeskus, mis stimuleerib teadmistepõhiste VKEde loomist ja arengut, luues seoseid teaduse ja tööstuse vahel, ning soodustades ka rahvusvahelist koostööd.

LTC peamised eesmärgid on järgmised:

Kõrgkoolide ning teaduse ja tööstuse vahelise lõhe ületamine;

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete loomise edendamine tehnoloogiapõhiste ja tehnoloogiliselt arenenud toodete loomiseks;

Kontaktide loomine tööstuse ja teaduslaborite vahel;

Rahvusvahelise majandus- ja teaduskoostöö edendamine konkurentsivõimeliste toodete väljatöötamiseks;

Töökohtade loomine kõrgelt kvalifitseeritud käsitöölistele ja teadlastele;

Innovatsioonile avatud ühiskonna loomise edendamine.

LTC asutasid Riia, Läti Teaduste Akadeemia, Füüsilise Energia Instituut ja Läti Riiklik Kvaliteediühing. Pikaajalise hoolduse juhtimist kontrollib direktorite nõukogu, mille liikmed määravad asutajad, kes on riiklikud organisatsioonid ja piirkondlikud omavalitsused.

https://innovation.lv/ltc/