Läti majandusministeerium on juhtiv riigihaldusasutus Läti majanduspoliitika kujundamisel. Ministeeriumi ülesandeks on majanduspoliitika väljatöötamine, majanduspoliitika korraldamine ja koordineerimine, rahvusvahelise majanduskoostöö tagamine ja muude välistes õigusaktides määratletud funktsioonide täitmine. Nende funktsioonide elluviimise tagamiseks töötab ministeerium välja ja viib ellu struktuuripoliitilist majandus-, tööstus-, energia-, välismajanduspoliitikat, siseturu poliitikat (kaubad ja teenused), ettevõtluse arengu poliitikat, konkurentsivõime ja tehnoloogia arendamise poliitikat, tarbijakaitsepoliitikat, ehitust ja poliitikat. eluaseme- ja muud poliitikad õigusaktides nimetatud valdkondades.

  http://www.em.gov.lv 
https://twitter.com/EM_gov_lv – base account
 http://www.facebook.com/ekonomikasministrija - base account, most important about the activities of the Ministry
www.facebook.com/atbalstsuznemejiem - information on support for entrepreneurs and other current information
 https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija - Ministry Photo Gallery
 http://www.youtube.com/ekonomikasministrija - video on ministry spots, more with emphasis on entrepreneurs' interests