Alam-Sileesia vahendusasutus (DIP) on Alam-Sileesia vojevoodkonna eelarveüksus, mis loodi Alam-Sileesia parlamendi 30. oktoobri 2007. aasta otsusega nr XVI / 196/07.

Finantsperspektiivis 2007–2013 oli DIP-i ülesanne tõhusalt ja usaldusväärselt rakendada osa 1. prioriteedist: „Alam-Sileesia ettevõtete konkurentsivõime suurendamine - ettevõtted ja innovatsioon“ ning 5. prioriteedist: „Keskkonnasõbralik piirkondlik energiainfrastruktuur - energia“ RPO WD

Finantsperspektiivis 2014–2020 on DIP eesmärk:

DIP ja Dolnośląskie vojevoodkonna haldusnõukogu vahel 2014. – 2020. aasta piirkondliku rakenduskava raames sõlmitud lepinguga usaldatud ülesannete täitmine ja ROP WD 2014–2015 vahendusasutusena toimimine;

EL fondidest rahastatavate välisprojektide omandamine ja elluviimine, sõltumata riiklikest programmidest ja muudest rahvusvahelistest fondidest.

DIP tegevust rahastatakse Alam-Sileesia vojevoodkonna eelarvest ja RPO WD tehnilise abi vahenditest ning välisprojektide kaudu saadud vahenditest.

DIP-i peamised ülesanded on:

kaasrahastamise projektikonkurss,

taotluste tehniline kontroll, ametlik ja sisuline hindamine,

lepingute sõlmimine toetusesaajatega,

projekti lahendamine,

makse abisaajatele,

projekti elluviimise kontroll,

teabe pakkumine valikumenetluse, hindamise ja rahastamistaotluste valimise kohta.

EList Alam-Sileesiasse üle kantud rahalised vahendid - 9 miljardit

DIP-i kantud vahendid - 2,5 miljardit

Esitatud on 7000 avaldust

Sõlmitud 3160 lepingut

Sihtotstarbeliselt üle 1 712 684 200 PLN, nt.

Näidisprojektid:

Profesja BROWAR (Wrocławi õlletehase energiatõhususe parandamine) Finantseerimine: 214 350,00 PLN

ENERGIALINE (1980 kW võimsusega päikesefarmi rajamine Bierutówis koos vajaliku tehnilise infrastruktuuriga) kaasrahastamine: 9 916 037,74 PLN

Hotell Biathlon Sport & Spa (Jakuszyce'i hotelli Biathlon Sport & Spa energiatõhususe suurendamine taastuvenergiat kasutavate soojuspumpade abil) Finantseerimine: 821 251,14 PLN