Bendroji informacija

Dėl epidemiologinės grėsmės būklės ir sienų uždarymo, Valdymo komiteto posėdis įvyko per „Skype“ 2020 m. Kovo 19 d.

Susitikime dalyvavo 11 žmonių, įskaitant iniciatyvinio komiteto atstovus. Posėdžiui vadovavo Valdymo komiteto pirmininko pavaduotoja Dorota Sało.

Partneriai gavo diskrečią ataskaitą apie dabartinį projekto įgyvendinimą 2020 m.

Dėl epidemijos sukeltos krizinės įmonių padėties atskirų šalių siūlomi sprendimai taip pat bus kiekvienos projekto šalies parengto plano dalis. Kelio žemėlapio kūrimo darbai jau pradėti paskutiniame 4-ajame seminare Taline.

Pradėjome diskutuoti dėl dabartinio projekto įgyvendinimo problemų, finansinio likvidumo, rodiklių siekimo, tolimesnių veiksmų, kurie turi būti įgyvendinti 2020 m.

Projektas įgyvendinamas be jokių kliūčių, o visi partneriai prisitaikė prie esamos situacijos.

Posėdžiui vadovavo Valdymo komiteto pirmininko pavaduotoja Dorota Sało.

Partneriai

  • Restart Svendborg
  • Ministry of Agriculture Lithuania
  • Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie
  • Dolny Śląsk
  • Fundacja Firmy Rodzinne
  • Nacionalines Pletros Institutas
  • Team Restart