Pagrindinis Interreg Baltic Sea Region bendradarbiavimo programos tikslas yra sukurti institucinį ir inovatyvų verslą verslui valdyti.

„Interreg“ programa 2014–2020 m. Remia bendradarbiavimo projektus inovacijų, efektyvaus gamtos išteklių valdymo ir tvaraus transporto srityse. Daugiausia pinigų buvo skirta 1 prioritetui (inovacijų potencialas) ir 2 prioritetui (efektyvus gamtos išteklių valdymas). Ši programa taip pat remia ES Baltijos jūros regiono strategijos, kurią tvarko Šlėzvigo-Holšteino investicijų bankas (Vokietija) ir Jungtinis sekretoriatas, įsikūręs Rostoke ir Rygoje, įgyvendinimą.

Bendras Baltijos jūros regiono programos „ Interreg Baltic Sea Region“ tikslas yra stiprinti integruotą teritorinę plėtrą ir bendradarbiavimą siekiant novatoriškesnės, prieinamesnės ir tvaresnės Baltijos jūros regiono plėtros. Programa skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir integraciją įgyvendinant projektus. BJR atkūrimas naudojasi galimybėmis ir sprendžia problemas, kurioms reikalinga bendra partnerių iš kelių Baltijos jūros regiono šalių reakcija.

Projekto „Restart BSR“ tikslas yra stiprinti inovatyvių subjektų institucinius gebėjimus remti įmones, patiriančias finansinius sunkumus, ir „ReStarters“ (įmonės, kurios buvo uždarytos ir buvę savininkai nori pradėti naujas verslo įmones). Veikla „ReStarter“ gebėjimų stiprinimo srityje siekiama sumažinti bankrotų skaičių, padidinti naujų įmonių skaičių. Pirmiau minėta veikla skirta prisidėti gerinant Baltijos jūros regiono šalių rezultatus proceso inovacijų srityje, nes tai suteiks geresnes augimo ir darbo vietų kūrimo perspektyvas regione.

Pagrindinės projekto prielaidos yra šios:

Suteikdami krizių valdymo įgūdžius ir teikdami novatorišką paramą finansinius sunkumus patiriančioms įmonėms, novatoriški subjektai gali prisidėti prie bankrotų skaičiaus mažinimo, taip pat padėti įmonėms pradėti novatorišką veiklą, kuri padidins jų ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo perspektyvas.

Teikdami paramą patarėjams, teikiantiems paslaugas pradedančioms įmonėms, inovacijų srityje veikiantys subjektai galės padėti bankrutavusių įmonių savininkams išgauti antrą galimybę ir padidinti įmonės, įkurtos kaip „ReStarter“ dalis, augimo potencialą.

Projekto „BSR Restart“ numatytos veiklos yra suskirstytos į keturias projekto užduotis:

WP1: Projektų valdymas, analizė ir gairių kūrimas

WP2: Koncepcijos kūrimas ir projektavimo prielaidų tikrinimas

WP3: gebėjimų stiprinimas

WP4: gairių analizė ir plėtojimas

WP5: Išorinė komunikacija ir sklaida

Norint pasiekti nurodytus komunikacijos tikslus, strategija bus grindžiama įvairių veiklų ir priemonių sudėtimi. Todėl įvairiais informacijos kanalais ir informacijos metodais bus galima pasiekti platų tikslinių grupių spektrą, kad būtų užtikrintas būtinas skaidrumas visais lygmenimis.

Projekto biudžetas: 1,6 milijono eurų

Pagrindinis partneris: Žemutinės Silezijos tarpinė įstaiga, Lenkija

Projekto partneriai:

Koldingo dizaino mokykla - Danija,

Harju apskrities verslo ir plėtros konsultacijos - Estija,

Vilniaus Geadimino technikos universitetas - Lietuva

Latvijos technologijos centro fondas - Latvija

Latvijos Respublikos ekonomikos ministerija - Latvija