Latvijos technologijos centras (LTC) yra novatoriška ir į technologijas orientuota verslo paramos struktūra, įkurta 1993 m. - verslo spartinimo centras, kuris skatina kurti ir plėtoti žiniomis grįstas MVĮ, kurdamas ryšius tarp tyrimų ir pramonės, taip pat skatina tarptautinį bendradarbiavimą.

Pagrindiniai LTC tikslai yra šie:

Atotrūkio tarp aukštojo mokslo institucijų ir tyrimų bei pramonės mažinimas;

Skatinti mažų ir vidutinių įmonių kūrimąsi, kad būtų kuriami technologijomis pagrįsti ir technologiškai pažangūs produktai;

Kontaktų tarp pramonės ir tyrimų laboratorijų užmezgimas;

Skatinti tarptautinį ekonominį ir mokslinį bendradarbiavimą kuriant konkurencingus produktus;

Darbo vietų kūrimas aukštos kvalifikacijos amatininkams ir tyrėjams;

Skatinti naujovėms atviros visuomenės kūrimą.

LTC įkūrė Ryga, Latvijos mokslų akademija, Fizinės energijos institutas ir Latvijos nacionalinė kokybės asociacija. Ilgalaikės priežiūros valdymą prižiūri direktorių valdyba, kurios narius skiria steigėjai, kurie yra valstybinės organizacijos ir regioninės vyriausybės.

https://innovation.lv/ltc/