Latvijos ekonomikos ministerija yra pirmaujanti valstybės administravimo institucija Latvijos ekonominės politikos formavimo srityje. Ministerijos uždavinys yra plėtoti ekonominę politiką, organizuoti ir koordinuoti ekonominės politikos įgyvendinimą, užtikrinti tarptautinį ekonominį bendradarbiavimą ir atlikti kitas išorės teisės aktuose nurodytas funkcijas. Siekdama užtikrinti šių funkcijų įgyvendinimą, ministerija kuria ir įgyvendina struktūrinę ekonominę politiką, pramonės politiką, energetikos politiką, išorės ekonominę politiką, vidaus rinkos politiką (prekės ir paslaugos), verslo plėtros politiką, konkurencingumo ir technologijų plėtros politiką, vartotojų apsaugos politiką, statybą ir politiką. būsto ir kita politika teisės aktuose nurodytose srityse.

  http://www.em.gov.lv 
https://twitter.com/EM_gov_lv – base account
 http://www.facebook.com/ekonomikasministrija - base account, most important about the activities of the Ministry
www.facebook.com/atbalstsuznemejiem - information on support for entrepreneurs and other current information
 https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija - Ministry Photo Gallery
 http://www.youtube.com/ekonomikasministrija - video on ministry spots, more with emphasis on entrepreneurs' interests