“Institucionālās ekosistēmas veidošana un stiprināšana, lai atbalstītu grūtībās nonākušus uzņēmumus Baltijas valstīs un Polijā”

No 2020. gada 23. līdz 26. novembrim tiešsaistē organizēja Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija starptautisku inovāciju laboratoriju uzņēmējiem, politikas veidotājiem un rūpniecībai “Institucionālās ekosistēmas veidošana un stiprināšana, lai atbalstītu grūtībās nonākušas firmas Baltijas valstīs un Polijā”. .

Inovāciju laboratorijā tika uzaicinātas piedalīties vadošās ekonomikas pārvaldes institūcijas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas un uzņēmumi no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas, Vācijas un Ungārijas.

Inovāciju laboratorija notika Interreg Baltijas jūras reģiona starpvalstu sadarbības programmas projekta “RestartBSR” ietvaros. RestartBSR projekts ir ļoti cieši saistīts ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīvu (ES) 2019/1023 par preventīvu pārstrukturēšanas regulēšanu, parādu dzēšanu un atņemšanu un pasākumiem pārstrukturēšanas, maksātnespējas un parādu dzēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai . Direktīva (ES) 2017/1132 (Pārstrukturēšanas un maksātnespējas direktīva), kas visām Eiropas Savienības dalībvalstīm pieprasa nodrošināt agrīnās brīdināšanas rīku (-us).

Inovāciju laboratorijas mērķis bija palielināt izpratni par uzņēmēju pieredzēto grūtību politisko un sociālo ietekmi un izstrādāt ieteikumus MVU atbalsta un otrās iespējas politikas uzlabošanai Baltijas valstīs un Polijā.

Atklājot Inovāciju laboratoriju, LR Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors Kristaps Soms uzsvēra MVU atbalsta nozīmi ilgtspējīgas ekonomikas nodrošināšanā, kā arī Inovāciju laboratorijas nozīmi laikā COVID-19 krīzi. Dorota Sało, projekta RestartBSR vadošā partnere, iepazīstināja Inovāciju laboratorijas dalībniekus ar RestartBSR projekta sasniegumiem un izklāstīja līdz šim sasniegtos rezultātus un izaicinājumus. Mathias Poulsen, projekta RestartBSR partnera Design School Kolding pārstāvis, iepazīstināja ar dizaina domāšanas pieeju RestartBSR projekta ietvaros, jaunumiem un ieteikumiem, kā arī atbildēja uz daudziem Inovāciju laboratorijas apmeklētāju jautājumiem.

Inovāciju laboratorijas atvēršanas dienā katrs RestartBSR projekta partneris iepazīstināja ar līdz šim paveikto, lai izstrādātu ceļa kartes vai vadlīnijas RestartBSR projekta ietvaros. Latvijas Tehnoloģiskā centra pārstāvis Ints Vīksna iepazīstināja ar Latvijas sasniegumiem ceļa kartes izstrādē un uzsvēra, ka fonds ir pieteicies dalībai projektā “Early Warning Europe”. Polijas biznesa atbalsta organizācijas Lejassilēzijas starpniekinstitūcijas pārstāve Dorota Salo uzsvēra pašreizējo situāciju Polijā RestartBSR projekta kontekstā, savukārt Viļņas Ģedimina tehniskās universitātes pārstāve Lina Pečiūre norādīja uz Lietuvā panākto progresu. Igaunijas uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas “Harju apriņķa uzņēmējdarbības un attīstības konsultācijas” pārstāvis Eduards Laurs pievērsa uzmanību Igaunijā izstrādātajiem atbalsta mehānismiem un līdz šim izstrādātajam detalizētajam atbalsta mehānismam projekta RestartBSR pilotdarbības ietvaros. Inovāciju laboratorijas laikā politikas īstenotājiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā tika izstrādāti vairāk nekā 100 ieteikumi par institucionālo spēju veidošanu vai stiprināšanu finansiālās grūtībās nonākušo uzņēmumu atbalstam. Nacionālo semināru laikā ieteikums tiks apspriests arī ar katras valsts konsultatīvo padomi.

Partneriem

  • Restart Svendborg
  • Ministry of Agriculture Lithuania
  • Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie
  • Dolny Śląsk
  • Fundacja Firmy Rodzinne
  • Nacionalines Pletros Institutas
  • Team Restart