Sadarbības programmas Interreg Baltic Sea Region galvenais mērķis ir izveidot institucionālu un inovatīvu biznesu biznesa vadīšanai.

Interreg programma 2014. – 2020. Gadā atbalsta sadarbības projektus inovāciju, efektīvas dabas resursu pārvaldības un ilgtspējīga transporta jomā. Lielākā daļa naudas tika piešķirta 1. prioritātei (inovācijas potenciāls) un 2. prioritātei (efektīva dabas resursu pārvaldība). Šī programma atbalsta arī ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanu, ko pārvalda Šlēsvigas-Holšteinas Investīciju banka (Vācija) un Apvienotais sekretariāts, kas atrodas Rostokā un Rīgā.

Baltijas jūras reģiona programmas Interreg Baltic Sea Region vispārējais mērķis ir stiprināt integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību, lai panāktu inovatīvāku, pieejamāku un ilgtspējīgāku Baltijas jūras reģiona attīstību. Programma veicina starptautisko sadarbību un integrāciju, izmantojot projektus. BJR restartēšana izmanto iespējas un risina problēmas, kurām nepieciešama kopīga partneru reakcija no vairākām Baltijas jūras reģiona valstīm.

Projekta Restart BSR mērķis ir attīstīt inovatīvu vienību institucionālās spējas, lai atbalstītu uzņēmumus, kas nonākuši finansiālās grūtībās, un ReStarters (uzņēmumi, kas ir slēgti un bijušie īpašnieki vēlas uzsākt jaunus biznesa uzņēmumus). Darbības ReStarter kapacitātes palielināšanas jomā ir vērstas uz bankrotu skaita samazināšanu, jaunu uzņēmumu skaita palielināšanu. Iepriekšminētie pasākumi ir paredzēti, lai uzlabotu Baltijas jūras reģiona valstu rezultātu uzlabošanu procesu inovāciju jomā, kas nodrošinās labākas izaugsmes un darba vietu radīšanas iespējas reģionā.

Projekta pamatpieņēmumi ir šādi:

Sniedzot krīzes pārvarēšanas prasmes un novatorisku atbalstu finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, inovatīvas vienības var palīdzēt samazināt bankrotu skaitu, kā arī palīdzēt uzņēmumiem sākt novatoriskas darbības, kas palielinās viņu ekonomiskās izaugsmes un darba vietu radīšanas iespējas.

Sniedzot atbalstu konsultantiem, kas sniedz pakalpojumus jaunizveidotiem uzņēmumiem, vienības, kas darbojas inovāciju jomā, varēs palīdzēt bankrotējušo uzņēmumu īpašniekiem iegūt otro iespēju un palielināt uzņēmuma, kas dibināts kā ReStarter, izaugsmes potenciālu.

BSR Restart projektā paredzētās aktivitātes tiek organizētas četros projekta uzdevumos:

WP1: Projektu vadība, analīze un vadlīniju izstrāde

WP2: koncepcijas izstrāde un projektēšanas pieņēmumu pārbaude

WP3: kapacitātes stiprināšana

WP4: pamatnostādņu analīze un izstrāde

WP5: Ārējā komunikācija un izplatīšana

Lai sasniegtu noteiktos komunikācijas mērķus, stratēģijas pamatā būs dažādu darbību un instrumentu sastāvs. Rezultātā būs iespējams sasniegt plašu mērķa grupu spektru, izmantojot dažādus informācijas kanālus un informācijas metodes, lai nodrošinātu nepieciešamo pārredzamību visos līmeņos.

Projekta budžets: 1,6 miljoni eiro

Vadošais partneris: Lejassilēzijas starpniekinstitūcija, Polija

Projekta partneri:

Koldingas Dizaina skola - Dānija,

Harjuma apgabala uzņēmējdarbības un attīstības konsultācijas - Igaunija,

Viļņas Geadiminas Tehniskā universitāte - Lietuva

Latvijas Tehnoloģiskā centra fonds - Latvija

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija - Latvija