Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC) ir inovatīva un uz tehnoloģijām orientēta uzņēmējdarbības atbalsta struktūra, kas dibināta 1993. gadā - uzņēmējdarbības paātrināšanas centrs, kas stimulē uz zināšanām balstītu MVU izveidi un attīstību, veidojot sakarus starp pētniecību un nozari, kā arī rosinot starptautisko sadarbību.

LTC galvenie mērķi ir šādi:

Pārvarēt plaisu starp augstākās izglītības iestādēm un pētniecību un rūpniecību;

Veicināt mazo un vidējo uzņēmumu izveidi, lai izveidotu uz tehnoloģijām balstītus un tehnoloģiski progresīvus produktus.

Kontaktu veidošana starp nozari un pētniecības laboratorijām;

Starptautiskās ekonomiskās un zinātniskās sadarbības veicināšana, lai izstrādātu konkurētspējīgus produktus;

Darba vietu radīšana augsti kvalificētiem amatniekiem un pētniekiem;

Veicināt jauninājumiem atvērtas sabiedrības izveidi.

LTC dibināja Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, Fizikālās enerģijas institūts un Latvijas Nacionālā kvalitātes asociācija. Ilgstošas ​​aprūpes vadību pārrauga direktoru padome, kuras locekļus ieceļ dibinātāji, kuri ir valsts organizācijas un reģionālās valdības.

https://innovation.lv/ltc/