Latvijas Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes institūcija ekonomiskās politikas veidošanas jomā Latvijā. Ministrijas uzdevums ir attīstīt ekonomisko politiku, organizēt un koordinēt ekonomikas politikas īstenošanu, nodrošināt starptautisko ekonomisko sadarbību un veikt citas ārējos tiesību aktos noteiktās funkcijas. Lai nodrošinātu šo funkciju izpildi, ministrija izstrādā un īsteno strukturālo ekonomikas politiku, rūpniecības politiku, enerģētikas politiku, ārējo ekonomisko politiku, iekšējā tirgus politiku (preces un pakalpojumi), uzņēmējdarbības attīstības politiku, konkurētspējas un tehnoloģiju attīstības politiku, patērētāju aizsardzības politiku, būvniecību un politiku mājokļu un citas politikas jomas, kas norādītas tiesību aktos.

 http://www.em.gov.lv 
 https://twitter.com/EM_gov_lv – pamatkonts
 http://www.facebook.com/ekonomikasministrija - ministrijas pamatkonts, svarīgākais par ministrijas darbību
 www.facebook.com/atbalstsuznemejiem - atbalsta iespējas uzņēmējiem, u.c. uzņēmējiem aktuālā informācija
 https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija - ministrijas fotogalerija
 http://www.youtube.com/ekonomikasministrija - video par ministrijas aktualitātēm, vairāk ar uzsvaru uz uzņēmēju interesēm