Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) jest wiodącą uczelnią położoną w Wilnie na Litwie. Założona w 1956 roku VGTU należy do czołówki 2,1% uniwersytetów na całym świecie i ma ponad 9 600 studentów, prowadzi badania na 10 wydziałach: Antanas Gustaitis 'Instytut Lotnictwa, Architektura, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Inżynieria Lądowa, Przemysł Twórczy, Elektronika, Inżynieria Środowiska, Nauki podstawowe, mechanika, inżynieria transportu. Badania prowadzone są w 13 instytutach badawczych, 3 ośrodkach badawczych i 22 laboratoriach badawczych. VGTU prowadzi 112 programów studiów opartych na strukturze trzech cykli: studia licencjackie (licencjackie), magisterskie i podyplomowe (studia doktoranckie), realizuje ponad 40 międzynarodowych projektów badawczych i badawczych, ma około 500 partnerskich szkół wyższych i instytucji badawczych w 67 kraje i około 500 partnerów biznesowych.

https://www.facebook.com/vgtuuniversity/.