NASZ ZESPÓŁ

 •  Jesteśmy silnym, międzynarodowym zespołem specjalistów i ekspertów, którzy korzystają
  z innowacyjnych narzędzi przygotowanych specjalnie, aby pomagać firmom w wyjściu z kryzysu.
 •  Jesteśmy tutaj dla Ciebie - właściciela firmy - aby poprowadzić Cię przez zmiany, aby pomóc Ci
  w atmosferze zaufania i zaangażowania, dać Ci nadzieję i współpracować z Tobą, aby stworzyć nowe możliwości przyszłego rozwoju.

NASZA MISJA

 •  Aby ratować firmy w kryzysie w regionie Morza Bałtyckiego, z szacunkiem i empatią
 •  Aby przynosić wartość dla społeczeństwa
 •  Aby motywować właścicieli firm do kreowania lepszej przyszłości

NASZE WARTOŚCI

Zespół RESTART wypracował jasne i fundamentalne wartości:

 1. ZAUFANIE

Dla Przedsiębiorców korzystających z naszego wsparcia oznacza to, że:

 •  Dbamy o poufność wszystkich informacji
 •  Podzielamy te same wartości
 •  Robimy wszystko, aby utrzymać wysoki poziom kompetencji
 •  Mówimy uczciwie o problemach bez osądzania
 •  Dotrzymujemy obietnic

W przypadku sieci wsparcia RESTART (mentorzy) oznacza to, że:

 •  Dbamy o poufność danych
 •  Dbamy o jakość swojej pracy (kompetencje i umiejętności)
 •  Dajemy Przedsiębiorcy czas i uwagę
 •  Wykazujemy wspólne wartości
 •  Przestrzegamy ustalonych terminów
 •  Dotrzymujemy obietnic
 •  Szanujemy opinie
 •  Pozostajemy bezstronni
 1. EMPATIA

Dla Przedsiębiorców  korzystających z naszego wsparcia oznacza to, że jesteśmy:

 •  Otwarci na przyjęcie pomocy
 •  Mamy dobre nastawienie
 •  Darzymy szacunkiem
 •  Ufamy procesowi
 •  Wykazujemy empatię, aby zrozumieć emocje i potrzeby innych, aby zaangażować pracowników w proces zmian

W przypadku sieci wsparcia RESTART (mentorzy) oznacza to, że:

 •  Słuchamy aktywnie
 •  Używamy narzędzi i wiedzy psychologicznej
 •  Stosujemy konstruktywną krytykę
 •  Rozumiemy i szanujemy emocje i potrzeby innych
 •  Ustanawiamy wspólne płaszczyzny
 1. WSPÓLNOTA

Dla Przedsiębiorców  korzystających z naszego wsparcia oznacza to, że jesteśmy:

 •  Solidarni z przegranymi/zwycięzcami
 •  Chętni do dzielenia się najlepszymi lekcjami i praktykami
 •  Zdolni do tworzenia sieci i wymiany doświadczeń

W przypadku sieci wsparcia RESTART (mentorzy) oznacza to, że:

 •  Mamy dostęp do wiedzy specjalistycznej
 •  Stanowimy zespół tzw. Aniołów Biznesu
 •  Rozwijamy mentoring wewnętrzny - „Mentor to Mentor”
 •  Udostępniamy wzajemnie informacje, wiedzę i kontakty
 1. ZATRUDNIENIE

Dla Przedsiębiorców korzystających z naszego wsparcia oznacza to:

 •  Odzyskujemy pewność siebie i poczucie własnej wartości
 •  Odzyskujemy kontrole nad firmą
 •  Wykorzystujemy wsparcie i zasoby
 •  Przejmujemy odpowiedzialność za proces
 •  Uznajemy przeszłe sukcesy
 •  Jesteśmy świadomymi swoich umiejętności i wiedzy oraz innych zasobów

     

W przypadku sieci wsparcia RESTART (mentorzy) oznacza to, że:

 •  Zachowujemy rolę wspierającą
 •  Zapewniamy wiedzę i umiejętności
 •  Zadajemy dobre pytania
 •  Widzimy potencjał i zasoby, które są niewidoczne dla podopiecznego
 •  Nie oferujemy gotowych rozwiązań
 1. OTWARTOŚĆ NA ZMIANĘ

Dla Przedsiębiorców korzystających z naszego wsparcia oznacza to, że :

 •  Mamy otwarty sposób myślenia
 •  Jesteśmy gotowi do myślenia poza utarte schematy
 •  Akceptujemy potencjalne ryzyka
 •  Inwestujemy czas

W przypadku sieci wsparcia RESTART (mentorzy) oznacza to, że:

 •  Pokazujemy możliwości
 •  Pracujemy z innowacjami
 •  Używamy różnych narzędzi do stymulowania kreatywności
 •  Przewidujemy ryzyko i zyski
 •  Stosujemy podejście odpowiednie do gotowości podopiecznego na zmiany
 1. KREATYWNOŚĆ

Dla Przedsiębiorców korzystających z naszego wsparcia oznacza to, że :

 •  Mamy szanse na nowe pomysły i rozwiązania biznesowe
 •  Zmieniamy sposób pracy
 •  Mamy szanse na nowe wykorzystanie zasobów
 •  Przekształcamy wyzwania w możliwości
 •  Bierzemy udział w burzach mózgów i pracy twórczej

W przypadku sieci wsparcia RESTART (mentorzy) oznacza to, że:

 •  Posiadamy praktyczną wiedzę na temat metodologii myślenia projektowego
 •  Mamy zaufanie do procesu
 •  Kierujemy się wyzwaniami
 •  Jesteśmy zmotywowani
 •  Aktywnie szukamy inspiracji