Økonomiministeriet i Letland er en førende institution inden for statsadministration inden for udformning af økonomisk politik i Letland. Ministeriets opgave er at udvikle den økonomiske politik, organisere og koordinere gennemførelsen af den økonomiske politik, sikre internationalt økonomisk samarbejde og udføre andre funktioner, der er specificeret i eksterne retsakter. For at sikre gennemførelsen af disse funktioner udvikler og gennemfører ministeriet strukturel økonomisk politik, industripolitik, energipolitik, ekstern økonomisk politik, indre markedspolitik (varer og tjenester), forretningsudviklingspolitik, konkurrenceevne og teknologiudviklingspolitik, forbrugerbeskyttelsespolitik, konstruktion og politik boliger og andre politikker inden for de områder, der er specificeret i retsakter.

  http://www.em.gov.lv 
https://twitter.com/EM_gov_lv – base account
 http://www.facebook.com/ekonomikasministrija - base account, most important about the activities of the Ministry
www.facebook.com/atbalstsuznemejiem - information on support for entrepreneurs and other current information
 https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija - Ministry Photo Gallery
 http://www.youtube.com/ekonomikasministrija - video on ministry spots, more with emphasis on entrepreneurs' interests