Det vigtigste mål for samarbejdsprogrammet INTERREG BALTIC SEA REGION er at opbygge en institutionel og innovativ virksomhed til at drive en virksomhed.

Interreg-programmet i 2014-2020 støtter samarbejdsprojekter inden for innovation, effektiv forvaltning af naturressourcer og bæredygtig transport. De fleste penge blev afsat til prioritet 1 (innovationspotentiale) og 2 (effektiv forvaltning af naturressourcer). Dette program understøtter også gennemførelsen af ​​EU-strategien for Østersøregionen, der administreres af Schleswig-Holstein Investment Bank (Tyskland) og det fælles sekretariat, der ligger i Rostock og Riga.

Det overordnede mål for INTERREG BALTIC SEA REGION-programmet i Østersøregionen er at styrke integreret territorial udvikling og samarbejde for en mere innovativ, mere tilgængelig og bæredygtig udvikling af Østersøregionen. Programmet fremmer internationalt samarbejde og integration gennem projekter. BSR-genstarten bruger muligheder og løser problemer, der kræver fælles reaktion fra partnere fra flere lande i Østersøregionen.

Målet med Restart BSR-projektet er at opbygge den institutionelle kapacitet hos innovative enheder til at støtte virksomheder i økonomiske vanskeligheder og ReStarters (virksomheder, der er blevet lukket og tidligere ejere ønsker at starte nye forretningsforetagender). Aktiviteter inden for ReStarter's kapacitetsopbygning sigter mod at reducere antallet af konkurser, øge antallet af nystartede virksomheder. Ovenstående aktiviteter skal bidrage til at forbedre resultaterne fra landene i Østersøregionen inden for procesinnovation, hvilket vil give bedre udsigter til vækst og jobskabelse i regionen.

De grundlæggende forudsætninger for projektet er som følger:

Ved at give krisestyringsevner og innovativ støtte til virksomheder i økonomiske vanskeligheder kan innovative enheder bidrage til at reducere antallet af konkurser, samt hjælpe virksomheder med at lancere innovative aktiviteter, der øger deres udsigter til økonomisk vækst og jobskabelse.

Ved at yde support til rådgivere, der leverer tjenester til nystartede virksomheder, vil enheder, der arbejder inden for innovation, være i stand til at hjælpe ejere af virksomheder, der er gået konkurs til at få en ny chance og øge vækstpotentialet for det firma, der er grundlagt som en del af ReStarter.

De aktiviteter, der er planlagt i BSR Genstart-projektet, er organiseret i fire projektopgaver:

WP1: Projektledelse, analyse og udvikling af retningslinjer

WP2: Udvikling af konceptet og kontrol af designforudsætningerne

WP3: Kapacitetsopbygning

WP4: Analyse og udvikling af retningslinjer

WP5: Ekstern kommunikation og formidling

For at nå de erklærede kommunikationsmål vil strategien være baseret på sammensætningen af ​​forskellige aktiviteter og instrumenter. Som et resultat vil det være muligt at nå et bredt spektrum af målgrupper gennem forskellige informationskanaler og informationsmetoder for at sikre den nødvendige gennemsigtighed på alle niveauer.

Projektbudget: 1,6 millioner EURO

Lead partner: Lower Silesian Intermediate Organ, Polen

Projektpartnere:

Designskole Kolding - Danmark,

Harju County virksomhedsrådgivning og udvikling - Estland,

Vilnius Geadiminas tekniske universitet - Litauen

Det lettiske teknologiske centerfond - Letland

Republikken Letlands økonomi-ministerium - Letland