Ministerstwo Gospodarki Łotwy jest wiodącą instytucją administracji państwowej w dziedzinie kształtowania polityki gospodarczej na Łotwie. Zadaniem Ministerstwa jest rozwijanie polityki gospodarczej, organizowanie i koordynowanie realizacji polityki gospodarczej, zapewnienie międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz wykonywanie innych funkcji określonych w zewnętrznych aktach prawnych. W celu zapewnienia realizacji tych funkcji Ministerstwo opracowuje i wdraża strukturalną politykę gospodarczą, politykę przemysłową, politykę energetyczną, zewnętrzną politykę gospodarczą, politykę rynku wewnętrznego (towary i usługi), politykę rozwoju biznesu, politykę konkurencyjności i rozwoju technologii, ochronę konsumentów polityka, budownictwo i polityka mieszkaniowa oraz inne polityki w dziedzinach określonych w aktach prawnych.

  http://www.em.gov.lv 
 
https://twitter.com/EM_gov_lv – base account
 
http://www.facebook.com/ekonomikasministrija - base account, most important about the activities of the Ministry
 
www.facebook.com/atbalstsuznemejiem - information on support for entrepreneurs and other current information
 
https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija - Ministry Photo Gallery
 
http://www.youtube.com/ekonomikasministrija - video on ministry spots, more with emphasis on entrepreneurs' interests