Głównym celem programu współpracy INTERREG BALTIC SEA REGION jest zbudowanie instytucjonalnego i innowacyjnego biznesu w celu prowadzenia działalności gospodarczych.

Program Interreg w latach 2014-2020 wspiera projekty współpracy w zakresie: innowacji, efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi i zrównoważonego transportu. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na priorytet 1 (potencjał innowacyjny) i 2 (efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi). Program ten wspiera również wdrażanie strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego zarządzany przez Bank Inwestycyjny Schleswig-Holstein (Niemcy) oraz Wspólny Sekretariat znajdujący się w Rostocku i Rydze.

Ogólnym celem programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpraca na rzecz bardziej innowacyjnego, bardziej dostępnego i zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Program promuje międzynarodową współpracę oraz integrację poprzez projekty. Restart BSR wykorzystuje możliwości i rozwiązuje problemy, które wymagają wspólnej reakcji partnerów z kilku krajów regionu Morza Bałtyckiego.

Celem projektu Restart BSR jest budowanie potencjału instytucjonalnego innowacyjnych podmiotów w celu wspierania przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i ReStarterów (firm które zostały zamknięte, a byli właściciele chcą rozpocząć nowe przedsięwzięcia gospodarcze). Działania w zakresie budowania potencjału ReStarterów mają na celu zmniejszenie  liczby bankructw, zwiększenie liczby uruchomienia ponownych działalności. Powyższe działania mają przyczynić się do poprawy wyników państw regionu Morza Bałtyckiego w zakresie innowacji procesowych, co zapewni lepsze perspektywy wzrostu i tworzenia miejsc pracy w regionie.

Podstawowe założenia projektu są następujące:

 • Zapewniając umiejętność zarządzania kryzysowego i wsparcie innowacyjne przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, podmioty innowacyjne mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby bankructw, a także pomóc przedsiębiorstwom w uruchomieniu działań innowacyjnych, które zwiększą ich perspektywy wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.
 • Zapewniając wsparcie doradcom świadczącym usługi dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, podmioty działające w dziedzinie innowacji będą mogły pomóc właścicielom firm które zbankrutowały uzyskać drugą szansę i zwiększyć potencjał wzrostu firmy założonej w ramach ReStarteru.

Działania przewidziane w projekcie Restart BSR są organizowane w czterech Zadaniach Projektowych:

 • WP1: Zarządzanie projektem, analiza i opracowywanie wytycznych
 • WP2: Opracowanie koncepcji oraz sprawdzenie założeń projektowych
 • WP3: Budowanie potencjału
 • WP4: Analiza i opracowanie wytycznych
 • WP5: Zewnętrzna komunikacja i rozpowszechnianie

Aby osiągnąć wyznaczone cele komunikacyjne, podstawą strategii będzie skład różnych działań i instrumentów. Dzięki temu możliwe będzie dotarcie do szerokiego spektrum grup docelowych za pomocą różnych kanałów informacyjnych i metod informacyjnych, aby zapewnić niezbędną przejrzystość na wszystkich poziomach.

Budżet projektu: 1.6 mln EURO

Lead partner: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, Polska

Partnerzy projektu:

 • Design School Kolding – Dania,
 • Harju County Enterpreneuship and Development Consultancy – Estonia,
 • Vilnius Geadiminas Technical University – Litwa
 • Latvian Technological Center Foundation – Łotwa
 • Ministerstwo Gospodarki Republiki Łotewskiej – Łotwa