Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC) ir inovatīva un uz tehnoloģijām orientēta uzņēmējdarbības atbalsta struktūra, kas dibināta 1993. gadā - uzņēmējdarbības paātrināšanas centrs, kas stimulē uz zināšanām balstītu MVU izveidi un attīstību, veidojot sakarus starp pētniecību un nozari, kā arī rosinot starptautisko sadarbību.

LTC galvenie mērķi ir šādi:

Pārvarēt plaisu starp augstākās izglītības iestādēm un pētniecību un rūpniecību;

Veicināt mazo un vidējo uzņēmumu izveidi, lai izveidotu uz tehnoloģijām balstītus un tehnoloģiski progresīvus produktus.

Kontaktu veidošana starp nozari un pētniecības laboratorijām;

Starptautiskās ekonomiskās un zinātniskās sadarbības veicināšana, lai izstrādātu konkurētspējīgus produktus;

Darba vietu radīšana augsti kvalificētiem amatniekiem un pētniekiem;

Veicināt jauninājumiem atvērtas sabiedrības izveidi.

LTC dibināja Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, Fizikālās enerģijas institūts un Latvijas Nacionālā kvalitātes asociācija. Ilgstošas ​​aprūpes vadību pārrauga direktoru padome, kuras locekļus ieceļ dibinātāji, kuri ir valsts organizācijas un reģionālās valdības.

https://innovation.lv/ltc/

Harju County Development Consultancy (HEAK) is an independent development and advising foundation type organization whose services are focused on Harju County. HEAK provides consultations and offers trainings for potential, start-up and operating companies, non-governmental organizations (NGO) and local authorities.

The main target groups and services are the following:

For Companies

 • General business consultancy, starting an enterprise/company: establishment, registration, etc.
 • Financial consultancy and writing of a business plan
 • Development of business
 • Involvement of enterprise support
 • Starting exportation
 • Mentorship
 • Business trainings
 • Support for investing activities, intermediation and obtainment of investment inquiries

For NGO

 • Counselling on establishment of non-governmental organisations, project management, etc.
 • Writing of articles of association
 • Trainings
 • Counselling on involvement of grants

For Local Authorities

 • Counselling on development ideas
 • Finding resources for development activities
 • Preparation of grant applications, etc.

HEAK was founded of 1998 by Harju County local municipalities and private companies. Mainly we provide our services free of charge.

Also, HEAK is a member of County Development Centres Network. This network involved 15 development centers over Estonia.

https://www.heak.ee/kontakt/

Latvijas Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes institūcija ekonomiskās politikas veidošanas jomā Latvijā. Ministrijas uzdevums ir attīstīt ekonomisko politiku, organizēt un koordinēt ekonomikas politikas īstenošanu, nodrošināt starptautisko ekonomisko sadarbību un veikt citas ārējos tiesību aktos noteiktās funkcijas. Lai nodrošinātu šo funkciju izpildi, ministrija izstrādā un īsteno strukturālo ekonomikas politiku, rūpniecības politiku, enerģētikas politiku, ārējo ekonomisko politiku, iekšējā tirgus politiku (preces un pakalpojumi), uzņēmējdarbības attīstības politiku, konkurētspējas un tehnoloģiju attīstības politiku, patērētāju aizsardzības politiku, būvniecību un politiku mājokļu un citas politikas jomas, kas norādītas tiesību aktos.

 http://www.em.gov.lv 
 https://twitter.com/EM_gov_lv – pamatkonts
 http://www.facebook.com/ekonomikasministrija - ministrijas pamatkonts, svarīgākais par ministrijas darbību
 www.facebook.com/atbalstsuznemejiem - atbalsta iespējas uzņēmējiem, u.c. uzņēmējiem aktuālā informācija
 https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija - ministrijas fotogalerija
 http://www.youtube.com/ekonomikasministrija - video par ministrijas aktualitātēm, vairāk ar uzsvaru uz uzņēmēju interesēm