Latvian Technological Center (LTC) to innowacyjna i zorientowana na technologię struktura wsparcia biznesowego założona w 1993 roku - centrum akceleracji biznesu, które stymuluje tworzenie i rozwój MŚP opartych na wiedzy poprzez tworzenie relacji między badaniami a przemysłem, a także zachęcanie MŚP do współpracy międzynarodowej.

Główne cele LTC są następujące:

 • Wypełnianie luki pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a badaniami i przemysłem;
 • Promowanie tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw do tworzenia produktów opartych na technologii oraz zaawansowanych technologicznie;
 • Tworzenie kontaktów między przemysłem a laboratoriami badawczymi;
 • Promowanie międzynarodowej współpracy gospodarczej i naukowej w celu rozwoju konkurencyjnych produktów;
 • Tworzenie miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych rzemieślników i badaczy;
 • Promowanie tworzenia społeczeństwa otwartego na innowacje.

LTC została założona przez Rygę, Łotewską Akademię Nauk, Instytut Energetyki Fizycznej i Łotewskie Narodowe Stowarzyszenie Jakości. Zarządzanie opieką długoterminową jest nadzorowane przez zarząd, którego członkowie są powoływani przez założycieli będących organizacjami państwowymi i rządami regionalnymi.

Harju County Development Consultancy (HEAK) is an independent development and advising foundation type organization whose services are focused on Harju County. HEAK provides consultations and offers trainings for potential, start-up and operating companies, non-governmental organizations (NGO) and local authorities.

The main target groups and services are the following:

For Companies

 • General business consultancy, starting an enterprise/company: establishment, registration, etc.
 • Financial consultancy and writing of a business plan
 • Development of business
 • Involvement of enterprise support
 • Starting exportation
 • Mentorship
 • Business trainings
 • Support for investing activities, intermediation and obtainment of investment inquiries

For NGO

 • Counselling on establishment of non-governmental organisations, project management, etc.
 • Writing of articles of association
 • Trainings
 • Counselling on involvement of grants

For Local Authorities

 • Counselling on development ideas
 • Finding resources for development activities
 • Preparation of grant applications, etc.

HEAK was founded of 1998 by Harju County local municipalities and private companies. Mainly we provide our services free of charge.

Also, HEAK is a member of County Development Centres Network. This network involved 15 development centers over Estonia.

https://www.heak.ee/kontakt/

Ministerstwo Gospodarki Łotwy jest wiodącą instytucją administracji państwowej w dziedzinie kształtowania polityki gospodarczej na Łotwie. Zadaniem Ministerstwa jest rozwijanie polityki gospodarczej, organizowanie i koordynowanie realizacji polityki gospodarczej, zapewnienie międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz wykonywanie innych funkcji określonych w zewnętrznych aktach prawnych. W celu zapewnienia realizacji tych funkcji Ministerstwo opracowuje i wdraża strukturalną politykę gospodarczą, politykę przemysłową, politykę energetyczną, zewnętrzną politykę gospodarczą, politykę rynku wewnętrznego (towary i usługi), politykę rozwoju biznesu, politykę konkurencyjności i rozwoju technologii, ochronę konsumentów polityka, budownictwo i polityka mieszkaniowa oraz inne polityki w dziedzinach określonych w aktach prawnych.

  http://www.em.gov.lv 
 
https://twitter.com/EM_gov_lv – base account
 
http://www.facebook.com/ekonomikasministrija - base account, most important about the activities of the Ministry
 
www.facebook.com/atbalstsuznemejiem - information on support for entrepreneurs and other current information
 
https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija - Ministry Photo Gallery
 
http://www.youtube.com/ekonomikasministrija - video on ministry spots, more with emphasis on entrepreneurs' interests