Design School Kolding to niezależna instytucja podlegająca pod duńskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Chociaż instytucja jest dość mała, z zaledwie 400 studentami rocznie, jest to uznany na całym świecie uniwersytet projektowy, w którym studenci pracują z narzędziami, technikami, koncepcjami i metodami w międzynarodowym środowisku akademickim mając przy tym łatwy dostęp do doskonałych warsztatów.

Oprócz programów licencjackich, magisterskich i doktoranckich szkoła oferuje kursy podyplomowe i usługi doradcze.

Szkoła kładzie nacisk na innowacyjne praktyki i badania w ścisłej współpracy z przemysłem i społeczeństwem uważając przy tym, że ogólnym celem każdej uczelni powinno być generowanie i transfer wiedzy w sposób, który tworzy wartość na wielu różnych poziomach społeczeństwa. W szczególności szkoła zamierza wspierać i rzucać wyzwanie dziedzinom wzornictwa przemysłowego, projektowania mody, projektowania tekstyliów, projektowania akcesoriów i projektowania komunikacji w kontekście społecznym, koncentrując się na trzech strategicznych obszarach, które określają mianem Design for People, Design for Planet i Design for Play. Oznacza to, że poświęcają część swojego programu i swoich działań badawczo-rozwojowych na kwestie projektowania społecznego, zrównoważonego rozwoju i zabawy.

(in English) https://www.facebook.com/Design-School-Kolding-116893665056281/
(in Danish) https://www.facebook.com/DesignskolenKolding/
  https://twitter.com/designskolenkd
https://www.instagram.com/designskolenkolding/
https://www.linkedin.com/school/34752/admin/
https://vimeo.com/designschoolkolding
https://www.youtube.com/channel/UCSOtV-lJEtzRSJt4l7QT4IQ