Latvian Technological Center (LTC) to innowacyjna i zorientowana na technologię struktura wsparcia biznesowego założona w 1993 roku - centrum akceleracji biznesu, które stymuluje tworzenie i rozwój MŚP opartych na wiedzy poprzez tworzenie relacji między badaniami a przemysłem, a także zachęcanie MŚP do współpracy międzynarodowej.

Główne cele LTC są następujące:

  • Wypełnianie luki pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a badaniami i przemysłem;
  • Promowanie tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw do tworzenia produktów opartych na technologii oraz zaawansowanych technologicznie;
  • Tworzenie kontaktów między przemysłem a laboratoriami badawczymi;
  • Promowanie międzynarodowej współpracy gospodarczej i naukowej w celu rozwoju konkurencyjnych produktów;
  • Tworzenie miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych rzemieślników i badaczy;
  • Promowanie tworzenia społeczeństwa otwartego na innowacje.

LTC została założona przez Rygę, Łotewską Akademię Nauk, Instytut Energetyki Fizycznej i Łotewskie Narodowe Stowarzyszenie Jakości. Zarządzanie opieką długoterminową jest nadzorowane przez zarząd, którego członkowie są powoływani przez założycieli będących organizacjami państwowymi i rządami regionalnymi.